Behandelingen & Informatie

Op deze pagina's vindt u informatie over de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk en uitleg over de verschillende logopedische vraagstukken.
 
Stembandknobbeltjes:
Speldeknop-grote verdikkingen op de stemband ontstaan door bepaalde vormen van verkeerd stemgebruik. Ook treedt daarbij vaak een slechte sluiting van de stembanden op tijdens het spreken waardoor heesheid ontstaat. Verwijderen van stembandknobbeltjes heeft weinig zin; verbetering van de stemfunctie met logopedische behandeling is dan nodig.
 
 
Stembandpoliep:
door een combinatie van ontstekingen in de luchtwegen en stemmisbruik kan een plaatselijke bloeding of beschadiging van een stemband optreden. Hierdoor kan een beperkte verdikking ontstaan die tijdens het spreken vaak groter wordt. Vooral als de poliep tussen de stembanden ligt (dit moet door een KNO-arts geconstateerd worden) treedt er heesheid op. Verwijdering van de poliep, soms in combinatie met logopedie, is dan de behandeling.
 
Stembandcyste:
een cyste is een blaasje met vocht, dat direct onder de oppervlakte van de stemband ligt.
 
Reinke's oedeem:
roken en stemmisbruik vormen de belangrijkste oorzaken van een chronische verdikking van de gehele stemband. Onder het slijmvlies van de stemband ontstaat dan een ophoping van weefselvocht als bij een blaar. Trilling van de stembanden in de hogere tonen is hierdoor slecht mogelijk. De spreekstem wordt lager en licht hees. Als de stembanden erg gezwollen zijn moet het uitgerekte slijmvlies en het oedeemvocht verwijderd worden. Stemhygiëne en stoppen met roken voorkomen dan een recidief.
 
Enkele weinig voorkomende larynxafwijkingen zijn: chronische laryngitis, stembandverlamming, larynxpapillomen, larynxafwijkingen door in- of uitwendige beschadiging, kwaadaardige afwijkingen.
 
De stembehandeling zal bestaan uit uitleg van de werking van de stem, stemhygiënische maatregelen en oefeningen om de stem weer optimaal te laten klinken. Daarnaast kan de logopedist aan de larynx voelen of de spieren rond de larynx te gespannen zijn (larynxmanipulatie). Hij/zij kan door middel van zachte technieken de spieren rond de larynx los maken. Regelmatig is er een samenwerking met de KNO-arts om een zo optimaal resultaat te verkrijgen.