Wie zijn wij?

Wat is logopedie

De logopedist verricht onderzoek en observeert, geeft training, begeleiding, advies en instructie naar aanleiding van een hulpvraag van een kind of zijn/haar omgeving. Deze hulpvraag heeft betrekking op problemen in de communicatie, stemgebruik, het voeden, de mondmotorische vaardigheden en de articulatie. Hij of zij werkt volgens een behandelplan, waar nodig in overleg met andere disciplines zoals de kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut, leerkracht of arts.

 

 

Hoe werkt de logopedist

De logopedische behandeling wordt gestart met een intake gesprek. Dit wordt gevolgd door een afname van gestandaardiseerde testen (mits dit mogelijk is) en/of observatie om een zo volledig beeld te verkrijgen van de communicatie (taalniveau en articulatie). Bij voedingsproblemen vindt er een observatie van het eten en drinken plaats. Aan ouders, leerkracht en evt. andere betrokkenen wordt informatie gevraagd hoe het kind communiceert in het dagelijkse leven.
 
 
Direct naar de logopedist

 Behandeling

De logopedische behandeling is er op gericht om de communicatiemogelijkheden van het kind te vergroten.
De therapie bestaat uit taal-, luister- en articulatietraining. Als de spraak niet of onvoldoende op gang komt, zal gebruik worden gemaakt van ondersteunende communicatiemiddelen, zoals ondersteunende gebaren, pictogrammen en/of foto’s. De omgeving van het kind zal hierbij altijd een belangrijke rol spelen. Bij slikproblemen is de behandeling er op gericht om, in samenwerking met specialisten, de ouders advies te geven over het voedsel, het voeden en het stimuleren van de juiste mondfuncties en de articulatie. De therapie bestaat uit het leren eten en drinken, oefening van de mondspieren en spraaktraining.
 

 

Behandelindicaties:

  • - Eet- en drinkproblematiek bij baby’s en jonge kinderen
  • - Articulatieproblemen
  • - Afwijkende mondmotorische vaardigheden (niet kunnen blazen, geen lipsluiting)
  • - Stemklachten, zoals heesheid
  • - Taalproblemen, zoals kleine woordenschat, onvoldoende zinsbouw, etc.
  • - Afwijkend slikken
  • - Onvloeiend spreken bij jonge kinderen
  • - Problemen met auditieve vaardigheden, zoals rijmen (geen dyslexiebehandeling)

 

Verwijzing en vergoeding

Zowel kinderen als volwassenen kunnen in behandeling komen op verwijzing van een arts of specialist en ook zonder verwijzing (maar dan moet er eerst een korte intake gedaan worden). Dit is Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Logopedie valt in het basispakket en wordt daarom volledig vergoed. Bij slikproblemen bij volwassenen of voor preverbale logopedie is er altijd een verwijzing van een arts of specialist nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.